Tunne asiakkaasi, hallitset riskit

Jokaisen yrityksen on tärkeää tietää, kenelle tuotteitaan tai palveluitaan myy. Tuotantopäällikkö Timo Tuomainen Intrumin Luottotietopalvelusta kertoo miksi.

Miksi on tärkeää tuntea asiakkaansa?

Kun tietää kenelle myy, riskit pysyvät hallinnassa. Sokkona myyminen on hyvin riskialtista. Etenkin vaikeina taloudellisina aikoina on tärkeää huolehtia, ettei oma yritys ajaudu mukaan dominoefektiin. Jos asiakaskunnassa on useita huonosti maksavia tahoja, maksuvaikeuksia koituu helposti myös itselle. Lisäksi seurantaa voi hyödyntää myös toiseen suuntaan: taloudellisesti menestyvien asiakkaiden joukosta saattaa löytyä lisämyyntimahdollisuuksia.

Millaisissa tilanteissa piilee suurimmat riskit?

Asiakkaan liiketoiminnan nopea laajentaminen sekä suuret investoinnit lisäävät riskiä merkittävästi. On hyvin tärkeää pysyä kartalla asiakkaiden tilanteesta myös silloin, kun toimintaympäristössä tapahtuu suuria muutoksia, esimerkiksi suhdannetilanne heikkenee. Henkilömuutoksetkin ovat merkkejä siitä, että tilanne kannattaa tarkastaa uudelleen.

On syytä muistaa myös se, että suurimmat luottotappiot syntyvät useimmiten nykyisiltä asiakkailta. Yrityksillä on usein tapana tarkistaa luottotiedot johdonmukaisesti uusia sopimuksia tehtäessä, mutta nykyisten asiakkaiden seuranta unohtuu. Asiakkaiden taloudellinen tilanne ja toimintaympäristö kuitenkin muuttuvat ajan myötä, joten asiakkaan luottokelpoisuutta on tärkeää seurata myös sopimussuhteen aikana.

Miten tulee toimia, jos havaitsee pitkäaikaisen asiakkaan maksukyvyn heikkenevän?

Hyvien asiakassuhteiden säilyttäminen on tärkeää myös silloin, kun asiakkaalla menee huonommin. Tilannehan voi muuttua jälleen myös parempaan suuntaan. Riski ei missään nimessä tarkoita sitä, että asiakassuhde pitäisi katkaista. Sen sijaan on paikallaan määritellä sopimusehdot niin, että riski pysyy hallinnassa. Asiakkaan kanssa voi esimerkiksi sopia vakuuksista.

Yrityksen tulee arvioida, mikä merkitys mahdollisella luottotappiolla on oman liiketoiminnan kannalta ja mitoittaa toimenpiteet sen mukaan, miten paljon luottoriskiä ollaan valmiita ottamaan. Ratkaisua kannattaa etsiä yhdessä asiakkaan kanssa. Jos vaikeuksista selvitään, asiakkaasta voi tulla hyvinkin uskollinen ostaja. Yrityksen sisällä on tärkeää olla selkeät vastuut ja toimintamalli siitä, kuka ryhtyy toimenpiteisiin kun muutoksia maksukyvyssä havaitaan.

Miksi perintäyhtiö harjoittaa luottotietotoimintaa?

Intrum on kokonaisvaltainen luotonhallintakumppani, ja luottotietopalvelu on tärkeä osa luotonhallinnan ketjua. Perintätoiminnan myötä meillä on vahva asiantuntemus ja paljon tietoa maksukäyttäytymisestä. Avullamme asiakkaiden maksukyvyn muutoksiin pystyy reagoimaan ajoissa, sillä luottotietorekisterissämme on kaikkein ajantasaisin maksutapatieto. Konkurssivaiheessa peli on usein jo menetetty.

Minkälainen on luottotietotoiminnan tulevaisuus?

Verkkokaupan kasvun, erilaisten maksutapojen yleistymisen ja luotonannon kasvun myötä luottotietotoiminnan tulevaisuus näyttää erittäin valoisalta. Informaation määrä kasvaa ja yritykset ovat enenevässä kiinnostuneita juuri heidän liiketoimintaansa räätälöidyistä luottosuosituksista.

Valitettavasti luotonannon lisääntyessä myös maksuvaikeudet yleistyvät, ja yritykset haluaisivatkin olla paremmin selvillä asiakkaidensa maksukyvystä. Positiivinen luottotietorekisteri helpottaisi maksukyvyn reaaliaikaista arviointia, ehkäisisi ylivelkaantumista ja edistäisi tervettä taloutta.

Timon vinkit

  1. Varmistu asiakkaan luottokelpoisuudesta ja ennen kauppaa
  2. Seuraa luottokelpoisuutta myös asiakassuhteen aikana
  3. Mieti etukäteen kuka toimii ja miten, jos asiakkaan maksu viivästyy

Kuva: Sampo Korhonen