Rekisteröidy rohkeasti – alv ei ole peikko Euroopassakaan

Kun suomalainen yritys laajentaa toimintaansa ulkomaille, se törmää verokysymyksissä usein ensimmäisenä arvonlisäverotukseen.

Yritykset pyrkivät usein välttämään viimeiseen asti alv-velvoitteiden muodostumista toisissa EU-maissa, ja jättävät siinä pelossa esimerkiksi niille kuuluvat alv:n palautukset hakematta ulkomaisilta verottajilta. Alv on kuitenkin vain välillinen vero, jonka luonne Euroopassakin on läpikulullinen. Sen kertaantumista on pyritty estämään vähennysoikeuden avulla.

– Eri maiden verottajien toimintatavat toki vaihtelevat mutta käytännössä EU:n alv-direktiivit ovat viime vuosina pakottaneet EU:n jäsenvaltiot yhdenmukaistamaan lainsäädäntöään. Yritysten kansainvälistyminen on sitä myötä tullut helpommaksi ja byrokratia on vähentynyt, toteaa arvonlisäveroasiantuntija Pauli Rahikainen Intrumin Arvonlisäveropalveluista.

Kun yritys harkitsee toiminnan laajentamista yhteen tai useampaan EU-maahan, kannattaa jo suunnitteluvaiheessa kartoittaa mahdolliset alv-velvoitteet ja niistä muodostuvat hallinnointikulut.

– Mikäli alv-velvoitteita ei ole etukäteen selvitetty ja koetetaan toimia ilman asianmukaista alv-rekisteröintiä, voidaan törmätä hyvin ikäviin tilanteisiin. Kauppakumppani tai paikallinen verottaja saattaa ottaa asian esille jälkikäteen ja edellyttää alv-rekisteröitymistä sekä laskuttamista paikallisella arvonlisäverolla. Kulut voivat tällöin nousta huomattavan suuriksi verrattuna siihen, että asia olisi hoidettu kuntoon jo ennen toiminnan tai projektin aloittamista, Rahikainen huomauttaa.

Osa yrityksistä toimii esimerkillisen ennakoivasti ja selvittää alv-rekisteröitymisen ja rekisteröinnin hoidon kulun jo tarjousvaiheessa. Tällöin tarjousta tehtäessä voidaan huomioida myös mahdollinen hallinnointikulu.

– Asiakkaan ja yhteistyökumppanin kanssa tehtäviin sopimuksiin on myös suositeltavaa sisällyttää maininta alv-kohtelusta ja siitä, miten paikallinen arvonlisävero käsitellään, Rahikainen toteaa.

Arvonlisäverovelvollisuus ulkomailla saattaa muodostua, kun

  • myydään tavaraa ulkomailla
  • myydään tavaraa asennettuna kohdemaassa
  • kuljetetaan tavaraa kohdemaassa
  • perustetaan tavaravarasto ulkomaille
  • työsuoritus kohdistuu rakennukseen, maa- tai vesialueeseen
  • tuodaan tavaraa EU:n ulkopuolelta
  • tehdään yhteisömyyntiä ja yhteisöhankintoja ulkomailla
  • järjestetään ulkomailla tapahtumia

Milloin arvonlisäverojen takaisinhaku kannattaa?

Jos ulkomaisen palautuskelpoisen alv:n määrä ylittää 400 euron rajan yhden maan osalta kalenterivuoden aikana, sen hakeminen on useimmiten kannattavaa. Tämä edellyttää, että prosessi on toteutettu oikein. On tärkeää, että hakemukseen liitettävät laskut täyttävät muotovaatimukset. Lisäksi on syytä muistaa, että palautuskelpoiset kulut vaihtelevat EU:ssakin maittain. Kun prosessi toteutetaan huolellisesti ja asianmukainen selvitys mahdollisista alv-velvoitteista on tehty, ei ole mitään syytää jättää yritykselle kuuluvia arvonlisäverosaatavia ulkomaisille verottajille.