Pintaa syvemmälle kuluttajakaupassa

Liiketoimintaympäristö on viimeisen vuoden aikana muuttunut nopeasti, kun harmillinen vieraamme Covid-19 on vähentänyt kivijalkaliikkeissä asiointia. Tämä on vaikuttanut kuluttaja-asiakkaiden osto- ja maksukäyttäytymiseen merkittävästi. Verkkokauppa onkin käynyt viime aikoina kuumana, mikä on lisännyt luotolla maksamista. Kun samaan aikaan monen kuluttajan talous on ollut koetuksella, on luotolla myyvien yritysten epävarmuus kuluttajien maksukyvystä lisääntynyt. Kuinka siis varmistaa kaupankäynti ja maksujen kotiutuminen, kun kaikilla ei ole mahdollista maksaa ostosta heti?

Vastuullisesti molempien asialla

Joustavien maksuehtojen mahdollistaminen auttaa pitämään kaupan käynnissä. Luotolla myynnissä ennakointi ja asiakkaan tunteminen ovat äärimmäisen tärkeitä tekijöitä. Kuluttajan erilaisia maksuvaikeuksia on perinteisesti ollut haastavaa tunnistaa, sillä luottotietojen tarkastus on sisältänyt pelkän maksuhäiriötiedon. Maksukyvyn selvittämisen ei kuitenkaan tarvitse olla vaikeaa, vaikka se siltä äkkiseltään kuulostaa. Reaaliaikaisen maksukäyttäytymisen data auttaa torppaamaan tämän haasteen. Sopimalla kuluttajan senhetkiseen tilanteeseen sopivat maksuehdot, yrityksen saatavat kotiutuvat varmemmin ja kuluttajan maksukäyttäytymistiedot pysyvät puhtaana.

”Suomen kestävän kasvun ohjelmaa on välttämätöntä tehdä yhdessä”, toteaa valtiovarainministeri Matti Vanhanen Suomen kestävän kasvun ohjelmasta (Lähde:VM 18.9.2020). Sitä voimme tehdä kaikki yhdessä valitsemalla vastuullisemman tavan luotottaa kuluttajaa ja edesauttaa siten yritysten kannattavaa kasvua - kuluttajien ylivelkaantuminen ei sitä tee. Myös yhteiskunnasta syrjäytyminen yksittäisen maksuhäiriömerkinnän vuoksi on todellinen uhkakuva ja sen vaikutuksista keskustellaan niin uutisissa kuin sosiaalisessa mediassa. Kun kuluttajan todellinen maksukyky tunnetaan, voidaan vaikuttaa positiivisesti tähän ilmiöön. Maksuhäiriöt toki usein kertovat kuluttajan pitkittyneistä rahavaikeuksista, sitä ei tule unohtaa, mutta kun kyseessä on yksittäinen, ehkäpä jo pian poistumassa oleva maksuhäiriö, on joustojen mahdollisuus luotonmyöntämisessä olemassa.

Intrum on juuri lanseerannut uuden palvelun, jolla kuluttajan maksukäyttäytymisestä saadaan ajantasaista dataa ja mikä viittaa kuluttajan kykyyn suoriutua laskuistaan juuri tällä hetkellä. Luottomaatti mahdollistaa tarkempien luottopäätösten teon kuluttajaluotoissa ja tukee samalla vastuullista luotonmyöntämistä, ehkäisten osaltaan myös ylivelkaantumista. Ollaan siis molempien asialla - kuluttajan ja yrittäjän.

Riikka Korpinoro

Luottokonsultti, Informaatio- ja analytiikkapalvelut

Intrum Oy