Miten heikentyvää maksukäyttäytymistä voidaan ehkäistä?

Luin huolestunein mielin Intrumin European Payment -raportin tuloksia. Siinä muun muassa todetaan, että yli neljä kymmenestä (41 prosenttia) suomalaisyrityksestä odottaa saataviin liittyvien maksuviiveiden riskin lisääntyvän seuraavan 12 kuukauden aikana, vuodentakaiseen verrattuna luku on lähes kaksinkertaistunut (23 % vuonna 2019).

Koronan vaikutukset hidastavat maksukäyttäytymistä, se ei lupaile hyvää yrityksille eikä Suomen taloudelle. Tutkimuksen mukaan monet yritykset varautuvatkin parhaillaan taantumaan, esimerkiksi 35 % suomalaisista vastaajista sanoo turvautuvansa luottotietojen tarkistukseen. Tämä tulos kyllä ilahdutti, sillä luottopalveluiden säännöllisellä käytöllä voi todella helposti nähdä muutokset asiakkaan maksukyvyssä reaaliajassa. Seurantaa kannattaa tehdä jatkuvasti, sillä tilanteet muuttuvat nopeasti, kuten olemme koronan toisen tartunta-aallon myötä nähneet. Rajoituksia voi tulla hyvinkin nopeasti sekä valtakunnallisesti että paikallisesti, ja hyvinkin kohdennetusti. Tarkkana siis pitää olla.

EPR 2020: ”Maksuviiveet heikentävät yritysten likviditeettiä ja pakottavat yrityksiä etsimään vaihtoehtoisia tapoja käyttöpääoman vapauttamiseen”
EPR 2020

On selvää, että jokainen yritys pyrkii nyt tasapainoilemaan epävarmuuden ja kassavirran hallinnan kanssa myöntämällä ylipitkiä maksuehtoja sekä toisaalta optimoimaan omaa käyttöpääomaansa viivyttämällä omien ostolaskujensa maksamista. Jokainen varmasti tietää myös sen, että mitä pidemmälle maksamista siirretään, sitä todennäköisempää on velkojen ja maksujen kumuloituminen. Tämä voi johtaa liiketoiminnan kannalta ylitsepääsemättömiin vaikeuksiin. Ei ole helppoa yrittäjän elämä tällä hetkellä. Mutta ei keinot vielä tähän loppuneet.

Kannattaa myös tutustua Laskurahoituspalvelun tarjoamiin mahdollisuuksiin. Yhdessä luotonvalvonnan kanssa se on tehokas keino varmistaa yrityksen maksuvalmius ja sopeutua markkinatilanteen vaatimiin muutoksiin. Myyntireskontran prosessien tehostaminen on myös ajankohtainen keino hallita käyttöpääomaa. Automatisoidulla reskontranhoidon prosessilla luotonhallintaa voidaan hoitaa tehokkaasti eräpäivän jälkeen. Virhesuoritusten ja liikamaksujen ajantasainen käsittely yhdistettynä optimaaliseen laskun ikääntymisen aikatauluun sekä automaattinen muistutusprosessi varmistavat, että reskontranhoito tukee asiakkaan maksamista.

Kuten todettu, koronakurjimuksesta johtuen asiakkaat tarvitsevat yhä enemmän maksuaikaa. Osana reskontranhoitoa on tärkeää sopia yleiset käytännöt, kuinka paljon maksuaikaa voidaan myöntää, eli sopia yrityksen luottopolitiikasta. Maksuajan myöntämistä voidaan myös soveltaa tarvittaessa asiakasluokan mukaan. Rahankierron näkökulmasta maksuajan lisäys olisi järkevämpää hoitaa laskukohtaisesti kuin asiakastasolla laskun ikääntymisen estoilla tai maksuehtoja pidentämällä, sillä asiakaskohtaiset toimenpiteet jäävät helposti voimaan jatkossa. Myyntireskontran ulkoistamisella voidaan varmistaa, että toimenpiteet tulevat tehtyä sovitusti sekä resurssit riittävät kaikissa tapauksissa ympäri vuoden.

Paljon voimia tulevaan syksyyn! Kyllä tästä selvitään. Jos haluat keskustella tarkemmin sinun yrityksen tilanteesta ja luotonhallinnan eri mekanismeista maksamisen nopeuttamiseksi, ota yhteyttä!

Markus Harjula
tuotepäällikkö, Reskontrapalvelut
Intrum Oy