Automatisoidut puhelinsoitot muistuttavat erääntyvistä laskuista ja lisäävät maksamisen onnistumista

Unohdus on kaikista yleisin syy kuluttajien maksuviiveisiin. Teknologiaa hyödyntämällä tähänkin pulmaan on löydetty kuluttajia palvelevia ja toimivia ratkaisuja.

Intrum on kokeillut automatisoitujen puhelinsoittojen toimivuutta asiakkaiden erääntyvien laskujen muistuttamisessa. Automatisoituihin puheluihin ollaan oltu tyytyväisiä, sillä uusi palvelu on tehostanut asiakkaiden tavoitettavuutta ja viestin perille viemistä. Puhelinsoitot on pääosin koettu hyvänä palveluna, kun soittorobotti on pitänyt asiakkaista huolta ja varmistanut, että maksu ei jää suorittamatta ainakaan unohduksen vuoksi. Samalla asiakkaalle on mahdollista tarjota proaktiivisesti väylä ottaa yhteyttä Intrumiin, mikäli hän haluaa tehdä muutoksia maksusuunnitelmaansa.

Asiakkaat ovat olleet pääosin erittäin tyytyväisiä uuteen tapaan muistuttaa erääntyvistä maksuista.
Olli Hildén, projektipäällikkö, Intrum Oy.

– Meillä on pitkä kokemus tekstiviesti-muistuttamisesta, nyt halusimme ottaa robotiikan tarjoamat hyödyt käyttöön puhelinkanavassa. Asiakkaamme tuntuvat arvostavan muistuttamista, sillä moni on ehtinyt käydä hoitamassa maksut kuntoon ennen kuin lasku on siirtynyt perittäväksi”, toteaa Olli Hildén, projektipäälllikkö Intrumin kehitysosastolta.

Automatisoitu puhelinsoitto on osa Intrumin kattavaa digitalisaatio-hanketta, jolla pyritään tehostamaan perintää sekä laajentaman palvelukanavia asiakkaiden erilaisiin mieltymyksiin perustuen. Soittorobotti on palveluna hyvin skaalautuva, ja se soveltuu erityisen hyvin suurten laskutusvolyymien asiakkaille.

Digitalisaatio-hankkeen puitteissa asiakaspalvelukanavia kehitetään jatkuvasti. Vuoden vaihteessa käyttöönotettiin  muun muassa virtuaalinen asiakaspalvelija.

Intrumin automatisoidut puhelut tulevat numerosta 09 4255 0333.

Kirjoittaja: Leena Rindell, VTM, viestintäpäällikkö, Intrum Oy.