Enemmistö suomalaisista yrityksistä hyväksyy ylipitkät maksuehdot

Matala korkotaso on elvyttänyt yritystoimintaa Suomessa ja Euroopassa, jossa 16 prosenttia yrityksistä sanoo nyt investoivansa liiketoimintojensa kasvuun. Tästä huolimatta pitkät maksuajat näyttävät jääneen piinaamaan yritysten muuten hyvää kehitystä, paljastuu Intrumin eurooppalaisesta yritysten maksutaparaportista (European Payment Report).

Suomessa kolme neljästä (75 %) kyselyyn vastanneesta yrityksestä kertoo hyväksyneensä pidempiä maksuehtoja kuin mitä he olisivat valmiita myöntämään. Maksuehdon pidentämisestä kärsii Suomessa selvästi useampi yritys kuin Euroopassa keskimäärin (56 %). Yleisimmin maksuehtoja halutaan pidentää suurten yritysten toimesta, ja tästä käytännöstä näyttää tulleen isojen toimijoiden vallitseva tapa. Sen sijaan pienet ja keskisuuret yritykset pyytävät entistä harvemmin ylipitkiä maksuehtoja.

– Pitkät maksuajat ovat aina riski yrityksen kasvulle, sillä niihin sitoutunut pääoma on pois investoinneista ja henkilöstön palkkaukseen käytettävistä resursseista. Tämän takia maksuehtojen pituudella on merkitystä, korostaa Juha Iskala, Intrumin myynti- ja markkinointijohtaja raportin löydöksiä.

Lyhyemmät maksuajat vähentävät riskejä ja parantavat yrityksen likviditeettiä. Jotta päästäisiin eroon pitkittyneistä maksuajoista, yritysten tulee ottaa vastuu kohtuullisten maksuehtojen tarjoamisesta ja vaatimisesta.

– Usein kaupankäynnissä neuvotteluasetelma yritysten välillä ei ole tasainen, ja yritykset kokevat, että heillä ei ole todellista neuvotteluvaraa. 24 % kyselyyn vastanneista yrityksistä kertoo hyväksyvänsä ehdoitta pidemmät maksuehdot.

Raportti yritysten maksutavoista
Intrum on kerännyt tutkimustietoa 9 607 yrityksestä 24 Euroopan maasta muodostaakseen kuvan eurooppalaisten yritysten maksutavoista ja taloudellisesta tilasta. Nämä tutkimustulokset esitellään eurooppalaisessa yritysten maksutaparaportissa 2018 (European Payment Report).

Tutustu tuloksiin ja lataa raportit koko Euroopan sekä Suomen tuloksista veloituksetta.