Elinkeinon- ja ammatinharjoittajan velkajärjestelyyn pääsyä helpotettu

Lakiuudistuksen tarkoituksena on helpottaa yksityisten elinkeinon- ja ammatinharjoittajien pääsyä velkajärjestelyyn.

Ennen velkajärjestelylain uudistamista velkajärjestelyissä ei järjestelty yritystoimintaan liittyviä velkoja, vaan yksityisten elinkeinon- ja ammatinharjoittajien osalta tehtiin jako hänen yksityistalouden velkoihin ja elinkeinotoimintaan liittyviin velkoihin. Ja ennen lakimuutosta vain yksityistalouden velat voitiin järjestellä velkajärjestelyllä. Yritystoiminnasta peräisin olevat velat voitiin järjestellä yksityistalouden velkoina siinä tapauksessa, että elinkeinotoiminnan harjoittaminen oli jo lopetettu.

Uudistetun velkajärjestelylain mukainen menettely sopii yrityssaneerausta paremmin yksityisten elinkeinon- ja ammatinharjoittajien taloudellisen kokonaistilanteen korjaamiseen silloin, kun toiminta on melko pienimuotoista eikä liiketoimintaa koskevia järjestelyjä ole tarpeen tehdä. Yrityssaneeraus on uudistetussakin laissa säilytetty vaihtoehtona erityisesti niitä tilanteita varten, joissa pelkkä velkajärjestely ei riitä, vaan liiketoimintaa koskevien järjestelyjen tekeminen on tarpeellista yritystoiminnan tervehdyttämiseksi tai sen edellytysten turvaamiseksi.

Uudistetun velkajärjestelylain mukaan velallinen, joka harjoittaa elinkeinotoimintaa, voi hakea velkajärjestelyä joko yksityistalouden velkoihinsa tai sekä yksityistalouden että elinkeinotoiminnan velkoihin. Elinkeinotoimintaa harjoittavan yksityisen elinkeinon- tai ammatinharjoittajan tulee liittää velkajärjestelyhakemukseen mukaan elinkeinotoimintaa koskeva selvitys sekä lausunto elinkeinotoiminnasta ja sen jatkamiskelpoisuudesta.

Käytännössä yksityisten elinkeinon- ja ammatinharjoittajien velkajärjestelyhakemuksia on ollut vielä kovin vähän. Harvoissa hakemuksissa on törmätty nimenomaan elinkeinotoiminnan pienimuotoisuuden problematiikkaan. Aika näyttää tulevatko elinkeinon- ja ammatinharjoittajien velkajärjestelyhakemukset lisääntymään tulevaisuudessa ja minkälaiseksi oikeuskäytäntö muodostuu.

Kirjoittaja: Sari Turunen, lakimies, OTK, Intrum Oy.