Siirtymäsäännöksen umpeuduttua saatavia vanhenee alkuvuodesta 2020 kerralla normaalia enemmän

Vanhentumislain siirtymäsäännöksen määräaika umpeutuu 31.12.2019 ja tämä tarkoittaa sitä, että pääsäännön mukaan kaikki ennen 1.1.2000 erääntyneet kuluttajasaatavat vanhentuvat lopullisesti 1.1.2020. Jatkossa kuluttajasaatavat vanhentuvat lopullisesti 20 vuoden kuluttua erääntymisestä tai, jos velkojana on toinen yksityishenkilö, 25 vuoden kuluttua erääntymisestä.

Ulosottokaaressa on edelleen oma vanhentumissäännös, täytäntöönpanoperusteen määräaika. Tuomioistuimen antama tuomio on täytäntöönpantavissa 15- tai 20 vuotta tuomion lainvoimaisuudesta lukien. Pidempää 20 vuoden määräaikaa sovelletaan, kun velkojana on yksityishenkilö tai saatava perustuu vakavaa rikokseen.

Vanhentumislain mukaista lopullista vanhentumista ja täytäntöönpanoperusteen määräaikaa sovelletaan yhtä aikaa. Velkaa ei voi enää periä sen jälkeen, kun jompikumpi näistä määräajoista kuluu umpeen. Tilanteesta riippuen sovelletaan sitä vanhentumisperustetta, joka täyttyy ensin.

Esimerkki 1.

Jos laskun eräpäivä on ollut 3.4.2018 eli velka vanhenee vanhentumislain nojalla lopullisesti 3.4.2038. Jos laskulle on haettu tuomioistuimesta tuomio, joka on tullut lainvoimaiseksi 1.7.2019, täytäntöönpanoperusteen määräaika päättyy 1.7.2034. Tässä tapauksessa laskua ei saa periä enää täytäntöönpanoperusteen määräajan päätyttyä eli 1.7.2034 tai sen jälkeen.

Esimerkki 2.

Jos laskun eräpäivä on ollut 3.4.2018 eli velka vanhenee vanhentumislain nojalla lopullisesti 3.4.2038. Jos laskulle haetaan tuomioistuimesta tuomio, joka tulee lainvoimaiseksi 1.7.2024, täytäntöönpanoperusteen määräaika päättyy 1.7.2039. Kun täytäntöönpanoperuste on tässä tapauksessa haettu myöhemmin, vanhentumislain lopullinen vanhentuminen täyttyy ensin, eikä laskua ei saa periä enää 3.4.2038 tai sen jälkeen.

Siirtymäsäännöksen umpeuduttua saatavia vanhenee alkuvuodesta 2020 kerralla normaalia enemmän. Velan vanhentuessa myös ulosottoperintä päättyy ja tällä tulee olemaan vaikutusta myös ulosmittauksesta muille velkojille tilitettäviin jako-osuuksiin.

Hoidamme asiakkaidemme puolesta saatavien perintää koko saatavan elinkaaren ajan. Huolehdimme vuoden vaihteessa vanhentuvien saatavien perinnän päättämisestä, eikä tämä aiheuta toimenpiteitä asiakkaillemme.

Kirjoittajat:

Suvi Rajamäki, palveluasiantuntija, Intrum Oy.
Laura Pietilä, lakimies, Intrum lakiasiat.