Tilinpäätöstiedot eivät kerro koko totuutta

Koronaviruksen vaikutukset tulevat todennäköisesti tuntumaan taloudessa vielä pitkään sen jälkeen, kun epidemia on saatu hallintaan. Kaupankäynnin hidastuminen ja joillain aloilla lähes pysähtyminen aiheuttaa yrityksille kassavirtaongelmia ja johtavat pahimmillaan konkurssiin, mikäli vaihtoehtoisia rahoitusratkaisuja ei saada ajoissa toteutettua.

Pankkien lainanhakupalvelut ovat ruuhkautuneet merkittävästi viime aikoina, ja yrittäjän on pahimmillaan varauduttava odottamaan lainapäätöstä 6-8 viikkoa. Aloille, joihin kassavirtaongelmat iskevät ensimmäiseksi kuten matkailu- ja ravintola-ala, nämä viikot voivat olla kohtalokkaita yrityksen taloudellisen kestokyvyn kannalta. Myynnin lasku yhdistettynä laskusaatavien kotiutumisen hidastumiseen ovat omiaan luomaan isoja ongelmia yrityksen kestokyvylle. Merkkejä yritysten varautumisesta tuleviin haasteisiin on jo nyt nähtävillä. Maksusopimuksia on sovittu tavanomaista enemmän mikä kertoo siitä, että yritykset haluavat minimoida suuria menoeriä ja näin vapauttaa pääomaa turvaamaan yrityksen kestokykyä taantuman aikana.

Yritysten tilikauden päättyminen ajoittuu usein kalenterivuoden loppuun. Tästä johtuen suurin osa yrityksistä julkaisee tilinpäätöksensä vuoden kahdella ensimmäisellä neljänneksellä. Tilinpäätökset kertovat yrityksen taloudellisen tilanteen sen laatimishetkellä. Näin ollen koronaviruksen vaikutukset eivät niissä vielä näy, mikä tekee niiden tulkitsemisesta haastavaa. Toki yritykset, joilla on vahva kassa,  tulevat selviämään taloudellisista haasteista todennäköisemmin.

Ajantasaisen tiedon merkitys tulee korostumaan ja taloudelliset ongelmat tulevat näkymään ensimmäisenä maksuviiveiden määrien kasvuna. Yrityksen maksukyvyn heikentyminen on nähtävissä lisääntyneinä maksuviiveinä jo ennen varsinaisen maksuhäiriön syntymistä. Korona-aikana on syytä kohdistaa katse asiakkaiden tämänhetkisen maksukyvyn arviointiin ja varmistua siten omien saatavien kotiutumisen aikataulusta. Maksuhäiriön jälkeen on jo liian myöhäistä reagoida tilanteeseen. Maksuviivetiedot ovat myös hyvä tapa löytää omalta toimialalta ne yritykset, joiden kanssa voi turvallisesti käydä kauppaa.

Waltteri Havola, luottokonsultti, Intrum Oy