Onko sinun yrityksesi kasvu-uralla vuonna 2018?

Moni yritys tavoittelee toimintaansa kasvua noususuuntaisten suhdanteiden imussa. Mitä yrittäjän tulisi ottaa huomioon ennen siivun haukkaamista kasvavasta kysynnästä?

Talouden duurisävel soi ympäri Eurooppaa ja Euroopan keskuspankki ennakoi alkavalle vuodelle 2,3 % talouskasvua euroalueella. Myös Suomen Pankin näkemys kotimarkkinan näkymistä noudattelee samaa kaavaa. Viime vuosi päättyi kokonaistuotannon 3,1 % kasvuun viennin sekä kotimaan kysynnän vetämänä.

Kuluttajien usko talouden positiivisiin näkymiin ja oman ostovoiman paranemiseen on ennätyksellisen korkealla tuoreiden Tilastokeskuksen keräämien kuluttajien luottamuslukujen perusteella. Asunto- ja autokauppa ovat vilkastumassa, ja Suomen juhlavuoden kirittämä samppanja-indeksikin kertoo kuluttajien kohonneesta valmiudesta panostaa luksukseen. Samppanjan marraskuun myynti nousi 24 % verrattuna vuodentakaiseen.

Kasvu ei kuitenkaan tapahdu itsestään, vaikka suhdanteiden valossa taloudessa menee hyvin. Kysynnän kasvu ja etenkin siihen vastaaminen vaatii yrityksiltä resursseja. Kasvuun vastaaminen onkin haaste etenkin pk-yrityksissä, koska kasvun tuomat tuotot kotiutuvat yritykselle jälkijunassa, ja harvalla yrityksellä on pääomaa rahoittaa kasvun vaatimia investointeja suoraan kassasta. Kassavirta on vain yksi yritystoiminnan mahdollinen pullonkaula rajoittamassa kasvua. Muita kasvua jarruttavia tekijöitä voivat olla pula osaavasta työvoimasta, riittämättömät markkinoinnin ja myynnin toimet, pieneksi jääneet työtilat tai muut vastaavat haasteet. Yhteistä kuitenkin lähes kaikille yritystoiminnan pullonkauloille on, että niiden poistaminen sitoo yrityksen kassaa.

Vuoden alussa on hyvä käyttää hetki yrityksen toiminnan pullonkaulojen tunnistamiseen ja ratkaisuun. Oman toiminnan arviointi on loogista aloittaa organisaation johdosta. Löytyykö yrittäjältä itseltään motivaatiota vastata ulkoiseen kasvupaineeseen? Sitoutuminen muutokseen ja uutta tavoitetta tukeva strategia ovat edellytyksiä käytännön toteutuksen onnistumiselle. Omat voimavarat haasteiden ratkaisemiseksi kannattaa myös ottaa huomioon ja etsiä oikeat yhteistyökumppanit tukemaan prosesseissa, jotka eivät edusta yrityksen omaa ydinosaamista.

Intrum Rahoitus auttaa pk-yrityksiä löytämään keinoja muutosten ja kasvun rahoitukseen sekä kassavirran hallintaan. Laskurahoitus tarjoaa tehokkaan tavan nopeuttaa kassan kiertoa sekä pienentää laskusaatavista aiheutuvaa luottoriskiä.