Mitä tapahtuu velallisen veronpalautuksille?

Veronpalautukset on maksettu perinteisesti vasta joulukuussa, mutta tänä vuonna maksupäiviin tuli muutos ja suurin osa henkilöasiakkaista saa veronpalautuksensa jo elo- tai syyskuussa. Useaa velallista saattaa edelleen askarruttaa, että mitä heidän veronpalautuksilleen tapahtuu.

Saatava voidaan toimittaa ulosottoviranomaisen perintään, kun saatavalle on haettu ulosottoperuste. Tämä peruste on yleisimmin yksipuolinen tuomio, joka saadaan oikeudellisella perinnällä käräjäoikeuden kautta. Asia voi olla myös suoraan ulosottokelpoinen saatava, esimerkiksi verovelka, potilasmaksu tai liikennevakuutusmaksu. Ulosottoprosessi alkaa aina täytäntöönpanohakemuksella, joka lähetetään toimivaltaiseen ulosottovirastoon.

Veronpalautus voidaan ulosmitata kokonaan, mutta määrä on korkeintaan velallisen ulosottovelkojen kokonaismäärä. Velallinen saa aina ulosmittauksesta pöytäkirjan ja kuitin, joista hän näkee mihin velkoihin ulosmittaus on kohdistunut. Verottajan saatavat ovat etuoikeutettuja ja veronpalautus kohdistetaan ensisijaisesti verovelkaan.

Vuonna 2018 ulosotossa oli yhteensä 3,4 milj. asiaa ja 577 000 velallista. Ulosoton perintätulos oli 1,1 miljardia €, josta velkojille tilitettiin 700 milj. (valtiolle tilitettiin loput 400 miljoonaa). Vuoden 2018 veronpalautuksiin kohdistettiin yhteensä noin 159 000 ulosmittausta, joiden kertymä oli yli 76 milj €. Veronpalautuksista tuleva kertymä vastaa noin 7% ulosoton koko vuoden perintätuloksesta. (Oikeus.fi/ulosotto/ajankohtaista/tiedotteet)

Intrumin osalta veronpalautuksilla on perinnän kannalta merkitystä. Veronpalautuskertymät ovat noin 8% koko vuoden perintätuloksesta. Ota yhteyttä Intrumin asiantuntijoihin, jos sinulla on kysyttävää veronpalautuksista ja perinnästä ­–me autamme.

Lähde: Oikeus.fi

Kirjoittaja: Ilona Mattila Process Specialist, Intrum Oy.