Maksamattomat vastikkeet askarruttavat taloyhtiöitä ja isännöitsijöitä

Intrum oli perinteisesti mukana tänäkin vuonna Isännöintipäivillä, joissa asiantuntijamme pääsivät hyviin keskusteluihin vuokra- ja vastikesaatavista sekä luottotietopalveluista.

Useissa kohtaamisissa Isännöintipäivillä nousi esille valitettava trendi asunto-osakeyhtiön vastikesaatavien maksuviiveistä. Intrumin yhteyspäällikkö Sari Erätuli-Jakovljevic, joka vastaa Intrumin vuokra- ja vastikesaatavien asiakkaista, kehottaakin isännöitsijöitä ja asunto-osakeyhtiöiden hallituksia rohkeasti aloittamaan osakkaan perintätoimet, sillä viime kädessä maksamattomat vastikkeet lankeavat muiden osakkaiden maksettavaksi.

Vastikesaatavat ennen ja nyt

Aikaisemmin isännöitsijät eivät pitäneet tarpeellisena perintäsopimusta, koska vastikesaatavat maksettiin ajallaan. Nyt tilanne on muuttunut.

– Huoli maksamattomista vastikkeista toistui useissa keskusteluissa isännöitsijöiden kanssa, mutta onneksi on olemassa tehokkaita keinoja saada yhtiön maksukäytännöt ajan tasalle, Erätuli-Jakovljevic toteaa. Vastikkeiden maksuviiveiden takana ei ole yhtä yksittäistä syytä. Intrumin Eurooppalaisen kuluttajien maksutaparaportin (2018)  mukaan useimmin maksuviiveet johtuvat unohduksesta, ja seuraavaksi yleisimmin rahan puutteesta. Harvoin kyse on tahallisesta maksamattomuudesta. Tutkimuksen tarkempi selailu osoittaa, että 46 % suomalaisista kyselyyn vastanneista kuluttajista sanoo maksavansa laskut ajallaan, mutta 15 % kertoo jättäneensä viisi laskua tai enemmän maksamatta kuluneiden 12 kuukauden aikana.  Kun tarkastellaan esimerkiksi asuntolainan maksuaikoja, noin 10 % kyselyyn vastanneista suomalaisista kuluttajista sanoi maksavansa asuntolainan eräpäivän jälkeen. Luku on kasvanut noin yhden prosenttiyksikön vuodesta 2017.

Vastikesaatavien laiminlyöntien taustalla saattaa vaikuttaa myös uusien asuntojen taloyhtiölainat, joita osakkaat maksavat rahoitusvastikkeiden muodossa. Ostohetkellä ei välttämättä mielletä asunnon kokonaishintaa, josta osa tulee maksettavaksi yhtiölainan muodossa. Helsingin Sanomat uutisoi 23.9.2019 maksamattomien rahoitusvastikkeiden ns. katastrofiskenaariostapahimmassa tapauksessa maksamattomat rahoitusvastikkeet voisivat ajaa taloyhtiön maksukyvyttömyyteen ja jopa konkurssiin. Asiantuntijoiden mukaan tällainen tapahtuma on mahdollinen, mutta vain äärimmäisessä tilanteessa. Paljon todennäköisempiä ovat pienemmät ongelmat. Taloyhtiöiden hallitusten ja osakkaiden syliin voi kaatua maksujen laiminlyöntejä, jotka olisivat ennen jääneet pankkien kontolle.

Vaikuttaako maksamattomat vastikkeet asunto-osakeyhtiön arvoon?

Erätuli-Jakovljevic neuvoo, että isännöitsijöillä olisi hyvä olla valmiina yhteistyösopimus Intrumin kanssa. Koska mitä aikaisemmin muistuttaminen ja perintäpalvelu aloitetaan, sitä parempi on perinnän onnistuminen. Vastikesaatavat ovat useimman asunto-osakeyhtiön ainoa tulonlähde. Mitä tehokkaammin taloutta yhtiössä hoidetaan, sitä varmemmin yhtiö selviää maksuvelvoitteistaan. Mikäli vastikesaatavia on runsaasti rästissä, taloyhtiön maksukyky heikkenee ja viime kädessä maksut jäävät muiden osakkaisen maksettavaksi. Toiseksi, maksamattomat vastikkeet rasittavat asunto-osakeyhtiön tasetta, mikä laskee yhtiön tasearvoa ja saattaa vaikeuttaa huoneistojen myyntiä. Viimeisenä keinona maksamattomien vastikkeiden perinnässä on osakehuoneiston hallintaanotto, joka on raskas ja kallis prosessi.

Suositukset isännöitsijätoimistoille

Erätuli-Jakovljevic suosittelee isännöitsijätoimistoja rohkaisemaan taloyhtiön hallitusta ottamaan käyttöön yhteisesti kirjatun asunto-osakeyhtiön luottopolitiikan, jossa määritellään prosessi tapauksessa, kun vastikkeita jää maksamatta. Kirjatun luottopolitiikan etuna on se, että maksuviiveet voidaan käsitellä yhtenäisen prosessin mukaisesti ilman erillisiä hallituksen hyväksymisiä sen jälkeen kun toimintamalli on hyväksytetty yhtiökokouksessa. Yhteisesti sovittu luottopolitiikka kohtelee tasa-arvoisesti kaikkia osakkaita.

Miten Isännöitsijän kannattaa edetä, jos haluaa tehdä sopimuksen Intrumin kanssa?

Isännöintitoimiston olisi hyvä tehdä Intrumin kanssa niin sanottu pääsopimus, johon isännöintitoimisto liittää asunto-osakeyhtiöitä mukaan tarpeen vaatiessa. Näin Intrum saa tiedot nopeasti ja palvelut aktivoitua. Isännöitsijätoimiston kanssa neuvoteltu pääsopimus takaa taloyhtiöille samat sopimusehdot. Kaikki taloyhtiöt saavat käyttää isännöitsijätoimiston kanssa neuvotellut sopimukset itselleen edukseen, Erätuli-Jakovljevic opastaa.

Kannattaa muistaa, että Intrumin kanssa tehty yhteistyösopimus kattaa myös luottotietopalvelun käytön. Esim. jos taloyhtiö teettää remontteja tulisi urakoitsijoiden luottotiedot ja maksukyky tarkistaa luottotietopalvelustamme.

Haluatko tehdä yhteistyösopimuksen meidän kanssa? Ota yhteyttä suoraan Sariin. Puh. 050 563 8209

Lataa Intrumin Eurooppalainen maksutapatutkimus 2018.

Lähde:
Hs.fi