Laskurahoitus sopeuttaa yrityksen kassavirran vaihteluja

Monien pienten ja keskisuurten yritysten tilinpäätös seuraa kalenterivuotta, ja tilauskantaa suunnitellaan kalenterivuosittain. Harva yrittäjä pääsee nauttimaan tasaisesta kassavirrasta. Vaihteluihin varautumiseen löytyy järkeviä rahoitusratkaisuja.

Yritysten kassavirran muodostuminen on sidoksissa moneen tekijään. Vaikka oma tilauskanta näyttäisi vahvalta, tuotannossa saattaa esiintyä pullonkauloja. Tyypillinen esimerkkitilanne syntyy silloin, kun alihankkijoiden toimittamia tuotannossa tarvittavia osia ei pystytä tilaamaan yrityksen hetkellisen kassavajeen takia. Kassavaje taas syntyy siitä, että asiakkaat maksavat tilaamansa tuotteet usein vasta tuotteen toimituksen yhteydessä, ja mielellään hyvin pitkillä maksuehdoilla. Tällaisessa toimintaympäristössä selviäminen edellyttää yritykseltä pitkälle menevää tuotannon ja taloudenhallinnan suunnittelua.

Laskurahoitus on järkevä keino kassavirran vaihteluiden tasaamiseen silloin, kun yrityksen tilauskanta on edelleen positiivinen, mutta kassassa hetkellisesti vajetta. Laskurahoitus eroaa perinteisestä yrityslainasta siten, että laskurahoituksessa yrittäjä ei lainaa vierasta pääomaa lainkaan, vaan rahoituksen myöntäjä rahoittaa yrityksen myyntisaatavat. Näin yritys saa välittömästi myyntisaataviin sidotun pääoman käyttöönsä, jolloin kassankierto nopeutuu.

”Olemme havainneet, että laskurahoituksesta on tullut yksi tärkeä yritysrahoituksen instrumentti muiden perinteisten tuotteiden rinnalle. Syynä tähän ovat laskurahoituksen nopeus ja vaivattomuus verrattuna perinteisiin rahoitusratkaisuihin”, toteaa Arto Haukka, Intrum Rahoitus Oy:n maajohtaja.

Intrumin laskurahoituspalveluja käyttää tällä hetkellä eri kehitysvaiheissa olevat, niin pienet kuin suuret yhtiöt, lähes kaikilta toimialoilta.
Arto Haukka, maajohtaja, Intrum Rahoitus Oy.

Arto Haukan mukaan Laskurahoitus tarjoaa yrityksille ratkaisun jatkaa kannattavaa liiketoimintaa hetkellisestä kassavajeesta huolimatta sekä mielenrauhaa keskittyä asiakkuuksien ja tilauskannan hoitamiseen.

Tulevista rahoitustarpeista keskusteleminen kannattaa aloittaa jo nyt, jotta sinulla olisi parhaat ratkaisut käytössäsi uuden vuoden vaihtuessa.

Tutustu Laskurahoituspalveluun ja jätä meille yhteystietosi, niin otamme yhteyttä keskustellaksemme tarkemmin juuri sinun tilanteestasi.

Kirjoittaja: Leena Rindell, VTM, viestintäpäällikkö, Intrum Oy.