Intrum hakee tekoälyn avulla laskutuksen innovaatioita

Keväällä 2021 innovaatio- ja kasvupalveluita finanssialalle tuottava Fintech Farm lanseerasi innovointiohjelman, jossa etsitään uusia kestävän kehityksen palveluja muun muassa varainhoitoon sekä yritysten maksu- ja rahoituspalveluille. Intrum on mukana innovoimassa laskutuspalveluiden asiakkailleen uusia lisäarvopalveluita yhdessä operaattoripalveluita tarjoavan PostNord Strålforsin ja asiakaskokemusta tekoälyn avulla kehittävän Be Customer Smartin kanssa.

Liiketoiminnan kehittämisessä on tärkeä ymmärtää yrityksen kassankierron uudet muuttujat ja maksamisen asiakaskokemukseen vaikuttavat tekijät. Tekoälyn ja koneoppimisen rooli maksamisen elinkaaressa kasvaakin tällä hetkellä voimakkaasti. Data-analytiikka, tekoäly ja koneoppiminen auttavat kohdistamaan palveluja oikeille kohderyhmille ja sitä kautta parantavat asiakaskokemusta sekä tehostavat yritysten liiketoimintaa.

Intrumin tavoite keväällä käynnistyneessä innovointiohjelmassa on löytää kumppaneiden kanssa uusia keinoja, joiden avulla tuetaan asiakkaiden liiketoiminnan digitalisaatiota ja paperitonta laskutusta. Vanhat keinot digitalisaation edistämiseksi ovat saavuttaneet kulminaatiopisteensä ja esimerkiksi massaviestintä paperilaskuilla tai asiakaspalvelusoitot eivät enää riitä.

Hypoteesina on, että tarkastelemalla tekoälyn avulla massoittain välitysdataa, löydämme sellaisia säännönmukaisuuksia, joiden perusteella voimme tehdä uudentyyppistä viestintää. Tämä mahdollistaa esimerkiksi älykkään kohderyhmäkohtaisen viestinnän, joka voi tukea sähköisen jakelukanavan valintaa ja täten tuottaa kustannussäästöjä asiakasviestinnässä
tuotekehitysjohtaja Sami Niininen, PostNord Strålfors

Laskutuksen sähköistämistä on viety vuosikymmenten aikana vahvasti eteenpäin niin julkisen kuin yksityisen sektorin toimesta. Koska paperinen asiointi vähenee jatkuvasti ja markkinoille syntyy jatkuvasti uusia sähköisiä palveluja, on kaikki lisätutkimus tarpeen. Nykyinen kehitys on kestävän kehityksen näkökulmasta toivottavaa, mutta vaatii tarkempaa tietoa erityisesti asiakaskokemuksen kehittämiseksi. Pyrkimyksenä on myös tunnistaa digitaalisten kanavien käyttöönoton pullonkauloja esimerkiksi eri toimialoilta. Yhteistyössä PostNord Strålforsin ja Be Customer Smartin kanssa pääsemme nyt tutkimaan aihetta pintaa syvemmältä.

Keskeisin rooli on kuitenkin asiakkailla. Innovaatio-ohjelmassa tarjottavat teknologiat ja työkalut mahdollistavat ohjelmaan mukaan lähteville Intrumin laskunvälityksen asiakkaille uusia keinoja johtaa ja hoitaa omia asiakkuuksiaan paremmin. Uusia, digitalisaatiota edistäviä konsepteja on odotettavissa loppuvuoden 2021 aikana. Odotamme tuloksia ja uusia ratkaisuja erittäin kiinnostuneina ja niiden skaalaamista asiakkaidemme saataville.

Kati Velling
Tuotepäällikkö, laskunvälitys


PostNord Strålfors kehittää ja tarjoaa viestintäratkaisuja, jotka tarjoavat yrityksille, joilla on paljon asiakkaita ja toimittajia, täysin uusia mahdollisuuksia luoda vahvempia ja henkilökohtaisempia asiakassuhteita. Digitaalisen alustamme avulla tarjoamme saumattoman viestinnän vastaanottajan käyttämästä kanavasta riippumatta. PostNord Strålfors on osa PostNord-konsernia, joka on johtava viestintä- ja logistiikkapalvelujen tarjoaja Pohjoismaissa. PostNord Strålfors toimii Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa ja Suomessa. Yhtiöllä on noin 700 työntekijää, ja vuonna 2020 sen myynnin arvo oli noin 2 miljardia Ruotsin kruunua. www.stralfors.fi

Be Customer Smart OY on suomalainen asiakaskokemuksen kehittämiseen tekoälyllä ja datalla keskittyvä ohjelmisto- ja konsulttitalo. Autamme organisaatioita parantamaan asiakasuskollisuutta ja asiakkaan elinkaaren arvoa identifioimalla kuinka paljon eri kohtaamiset vaikuttavat tyytyväisyyteen ja myyntiin käyttäen yrityksessä olemassa olevaa dataa. Ratkaisujemme avulla yritykset voivat fokusoida asiakaspolkujen kohtiin, jotka ovat kriittisiä asiakkaille ja omalle liiketoiminnalle. www.becustomersmart.com