Iso-Britannia valmistautuu kovaan Brexitiin 1.1.2021 ja muokkaa arvonlisäverojärjestelmäänsä.

EU ja Iso-Britannia eivät ole juurikaan edistyneet sopimusneuvotteluissa Brexitin jälkeisestä ajasta ja myös viimeisin neuvottelukierros päättyi elokuun puolivälin jälkeen 21.8.2020 lähes tuloksettomana. Jos sopimusta ei synny, tulee Iso-Britannian kanssa kauppaa käyvien yritysten huomioida monen muun seikan lisäksi sopimuksettoman kovan Brexitin vaikutukset arvonlisäverotukseen.

Ilman sopimusta EU:n ja Iso-Britannian välisen kaupankäynnin arvonlisäverotukseen sovelletaan samoja käytäntöjä kuin muihin EU:n ulkopuolisiin maihin tällä hetkellä. Käytännössä tavaran tuonti Iso-Britanniasta EU:n alueelle käsiteltäisiin maahantuontina ja tavaran vienti EU:n alueelta Iso-Britanniaan olisi vastaavasti vientikauppaa. Samat muutokset koskisivat myös rajat ylittävää palvelukauppaa, eli sekä tavara- että palvelukaupan osalta arvonlisäveron raportointi ei enää tapahtuisi EU-kauppana. Samoin mahdollinen Intrastat-raportointi tavarakaupan osalta päättyisi vuoden vaihteessa Iso-Britannian osalta.

Iso-Britannian verohallinto HMRC on ilmoittanut joistakin tulevista muutoksista arvonlisäverojärjestelmäänsä, esimerkiksi kuluttajille tapahtuvan rajat ylittävän tavaran kaukomyynnin osalta. Aiemmin pieniin toimituksiin on voitu soveltaa erityismenettelyä, mutta jatkossa ulkomaisten toimijoiden tulee rekisteröityä Iso-Britanniaan alv-velvollisiksi riippumatta toimitusten arvosta, jos kuluttajille myydään kaukomyynteinä tavaraa suoraan ilman paikallista välikättä (”Online Market Place”).

Lisäksi HMRC on ilmoittanut, että paikallista veroedustajaa ei todennäköisesti tulla vaatimaan jatkossakaan EU-maista tulevilta yrityksiltä niiden rekisteröityessä alv-velvollisiksi Iso-Britanniaan. Tämä tarkoittaa sitä, että suomalaiset yritykset voivat jatkossakin hoitaa Iso-Britannian alv-ilmoituksensa itse tai käyttäen esimerkiksi suomalaista asiamiestä. Suomalaisten konsernien, joilla on brittiläisiä sisar- tai tytäryhtiöitä, on hyvä muistaa että näiden yhtiöiden arvonlisäverostatus EU:ssa muuttuu 1.1.2021. Tällöin esimerkiksi brittiläisen yrityksen, joka on alv-rekisteröitynyt Suomeen, tulee jatkossa käyttää paikallista suomalaista asiamiestä alv-asioidensa hoitoon Suomessa.

Edelleen brittiverottaja on ilmoittanut muutoksista maahantuonnin arvonlisäveron käsittelyssä. Jatkossa vero ilmoitetaan arvonlisäveroilmoituksella samaan aikaan sekä tilitettävänä että vähennettävänä verona. Vuodesta 2021 alkaen yritysten ei siis enää tarvitse ensin maksaa maahantuonnin arvonlisäveroa ja vähentää sitä jälkikäteen.

Mielenkiintoinen kysymys tulee olemaan myös Pohjois-Irlannin arvonlisäverotus. Tämän hetkisten tietojen mukaan Pohjois-Irlanti tulee säilyttämään erityisaseman osana EU:n tavarakauppa-aluetta ja pohjoisirlantilaiset yritykset tulevat saamaan uuden oman EU-tavarakauppaa varten tarkoitetun alv-tunnisteen.

EU:n ja Iso-Britannian sopimusneuvotteluilla alkaa olla todella kiire. On arvioitu, että mahdollisen sopimuksen tulisi olla valmiina viimeistään lokakuun loppuun mennessä, jotta se ehditään hyväksyä ja ratifioida EU- ja Brittiparlamentissa sekä EU-jäsenvaltioiden kansallisissa parlamenteissa ennen vuoden vaihdetta. Paineet sopimuksen syntymiselle ovat kovat, koska mahdollisen kovan Brexitin seuraukset huolestuttavat kummallakin puolella Englannin kanaalia. Intrumin Arvonlisäveropalvelut seuraa tiiviisti lähikuukausien kehitystä ja Brexitin aiheuttamia arvolisäverovaikutuksia.

Kirjoittaja: Pauli Rahikainen, Senior VAT Advisor, Intrum Oy

Muistathan, että 2019 päivätyistä laskuista tulee tehdä alv-palautushakemukset 30.9.2020 mennessä.

Ota yhteyttä, autamme mielellämme! Intrumin Arvonlisäveropalvelun tiimissä tunnemme eri maiden arvonlisäverolainsäädännön ja hoidamme arvonlisäveron palautusprosessin halutessanne aina tositteiden keräämisestä hakemusten viimeistelyyn ja lähettämiseen saakka. Hoidamme myös tarvittavan yhteydenpidon paikallisiin veroviranomaisiin ja teemme vastineita verottajien kyselyihin. Yritysten näkökulmasta takaisinhaun ulkoistaminen on helppoa. Mikäli Intrum hoitaa palautusprosessin aina takaisinhakumateriaalin sähköisestä tai manuaalisesta keräämisestä lähtien, saa yritys takaisinhaun kautta rahaa takaisin ilman omien resurssien rasittamista.