Intrumin laatujärjestelmä on rakennettu standardin ISO 9001:2015 mukaisesti. Laatujärjestelmä kattaa yrityksen kaikki palvelutuotantoon liittyvät toiminnot.

ISO 9001 -laatusertifikaatti myönnettiin Intrumille ensimmäisenä perintätoimistona maailmassa vuonna 1993.