Intrumin tarina

Olemme kokonaisvaltaista palvelua tarjoava luotonhallinnan asiantuntija. Toimintamme ytimessä on ylivertaisen asiakaskokemuksen tuottaminen niin toimeksiantajillemme kuin heidän asiakkailleen - yli 100 vuoden kokemuksella.

Vuonna 1910 Keisarillisen Suomen Senaattiin lähetetyn hakemuksen mukaan yhtiön tarkoituksena oli toimia maamme luottoasioiden järjestäjänä ja vakaannuttajana harjoittamalla luotto-, tiedustelu- ja rahainperimistoimintaa sekä liike-elämään kuuluvain lakiasiain hoitoa. Nämä toiminnan peruskivet löytyvät Intrum Justitian toiminnasta tänäkin päivänä.

Yli 100 vuotta luotonhallintaa

Intrumin Justitian (nykyään Intrum) edeltäjä Oy Credit Ab perustettiin toimimaan yhteistyössä Suomen Luotonantajayhdistyksen kanssa.

Vuonna 1910 Keisarillisen Suomen Senaattiin lähetetyn hakemuksen mukaan yhtiön tarkoituksena oli toimia maamme luottoasioiden järjestäjänä ja vakaannuttajana harjoittamalla luotto-, tiedustelu- ja rahainperimistoimintaa sekä liike-elämään kuuluvain lakiasiain hoitoa. Nämä toiminnan peruskivet löytyvät Intrumin toiminnasta tänäkin päivänä.

Yrityksen kehitys myötäili suomalaisen yhteiskunnan kehitystä. Sotavuodet ja pula-aika vaikuttivat myös Creditin toimintaan. Säännöstelyn aikana, kun hyödykkeitä oli tarjolla vain rajattu määrä, ei myöskään ollut yhtä suurta tarvetta luottotoiminnalle kuten normaalioloissa.

Sotien jälkeen säännöstely mureni ja talous kehittyi, jolloin myös luottotietoala lähti nousuun. Erityisesti 1950-luvulla luottokauppa lähti voimakkaaseen kasvuun.

Kehitystyö vauhtiin 70-luvun lopulla

Luotonantajayhdistys näki parhaaksi luopua Creditistä. Vuonna 1978 toiminta siirtyi ruotsalaiselle Jönköpiska Juridiska Byrålle, jonka edistyksellinen it-ohjelmisto sai pari vuotta myöhemmin alan johtavan ABAK Justitia -yhtymän ostamaan koko yrityksen.

Ruotsalainen perintäkulttuuri oli jo tuolloin erittäin pitkälle kehittynyttä, ja omistajanvaihdos merkitsi yritykselle loistavaa tulevaisuutta.

Uuden omistajan tarkoituksena oli alun perin turvata ruotsalaisten asiakkaidensa perinnän hoitaminen Suomessa, mutta perinnälle näytti olevan kova kysyntä myös Suomen yritysten parissa.

Silloinen toimitusjohtaja Liisa Kangas kirjoitti vuoden 1980 Uudistuva Konttori -lehdessä, että ala oli vähitellen pääsemässä eroon "epämääräisestä" ja "pölyisestä" imagosta ja että yritykset hakivat kovaa vauhtia vaihtoehtoja pankkien tarjoamalle trattaprotestimenettelylle.

ABAK Justitia keskittyi liikesaatavien perintään Suomesta, Ruotsista, Norjasta, Saksasta ja Sveitsistä. 

Tietotekniset valmiudet tukivat kasvua

Ruotsista Credit sai käyttöönsä nykyaikaisen perintäjärjestelmän 1981. Kahden ensimmäisen toimintavuoden aikana liikevaihto kolminkertaistui lähes 1,5 miljoonaan markkaan.

Vuosina 1983-86 Credit julkaisi Luottotutka-lehteä, joka oli täysin uudenlainen tuote alalla. Julkaisun tietoja kerättiin raastuvissa tätä aikoinaan edistyksellistä maksuhäiriölistaa varten.

Vuonna 1982 Credit muuttui yhdeksi yhtymän tytäryhtiöistä, Credit-Justitiaksi.

Referenssilistalla komeili joukko tuttuja suuryritysnimiä, asiakkaita oli noin 400.

Palvelua Suomen ja suomalaisten lähtökohdista

Vuoteen 1985 asti Credit kehitti työskentelyään Ruotsin mallin mukaan, kunnes tapahtui käänne.

Credit ryhtyi toimimaan tehokkaammin suomalaisten asiakkaiden lähtökohdista: yritys alkoi tarjota trattapalvelua ja velallisasiakkaalta veloitettavia kustannuksia laskettiin. Suomen olojen ymmärtäminen kiidätti Creditin selkeään kasvuun.

Toinen kuningasajatus oli jo 80-luvun alussa ryhtyä perimään pieniä kulutussaatavia, joiden massaperinnän tietotekniikka mahdollisti entistä paremmin. 1990-luvun alussa asiakaslähtöisyyttä kehitettiin edelleen: Suomen Intrumista tuli maailman ensimmäinen perintätoimisto, jonka toiminta oli ISO-laatujärjestelmän mukaisesti sertifioitua. Yrityksen Fair pay, please -slogan puhui oikeudenmukaisen toiminnan ja tasavertaisuuden periaatteen puolesta. 

80-luvulla pörssiin

1980-luvun lopulla Intrum Justitiasta tuli emoyhtiön myötä pörssiyhtiö. Ensin osake noteerattiin Luxemburgissa ja myöhemmin Lontoon pörssissä. Nykyisin Intrumin osake on listattu Tukholman pörssissä. Vuosikymmenen lopulla silloinen Intrum Justitia aloitti myös luottotappioiksi kirjattujen saatavien perinnän eli Jälkiperinnän. Tämä oli tuolloin ainutlaatuinen palvelumuoto Suomessa.

1990-luvun alun laman aikana perintäala ajautui suvantovaiheeseen. Perintätoimeksiantojen määrä kasvoi huomattavasti, mutta perinnän onnistuminen heikkeni yritysten ja kuluttajien maksukyvyn heikkenemisen myötä. Vuonna 1996 Intrum Justitia Oy vakiinnutti asemansa ostamalla markkinajohtaja Tietoperinnän ja siirtymällä maan suurimmaksi perintätoimistoksi, johon kuuluivat myös lakiasiainyksikkö (nyk. Lakiasiat, tuolloin nimellä Lakiasiaintoimisto Lainvoima) ja ulkomaan alv-takaisinhakuihin erikoistunut yksikkö (nyk. Arvonlisäveropalvelut, tuolloin nimellä Tax Return).

Vuosikymmenen lopulla myös julkisen sektorin perintätoimeksiannot lisääntyivät, ja Intrum Justitian julkisen sektorin toimeksiantajajoukko kasvoi kohti kahtasataa.  

Luovia luotonhallintaratkaisuja 90-luvulta lähtien

1990-luvulla toiminnan painopiste alkoi siirtyä perintälähtöisestä ajattelusta ennakoivaan luotonhallintaan. Vuonna 1995 aloitetun lasku- ja reskontrapalvelun ansiosta yritys voi ulkoistaa Intrum Justitialle koko maksuvalvontansa laskutuksesta ja myyntireskontranhoidosta aina erääntyneiden saatavien käsittelyyn asti.

Vuonna 2000 Intrum Justitian palveluvalikoima laajeni Luottotietopalveluilla. Asiakkaiden luottokelpoisuuden tarkistamiseen tarkoitetut palvelut olivat luonnollinen kehityssuunta, sillä valtava määrä yrityksille arvokasta maksutapatietoa oli jo valmiiksi perintätietokannassa - joka toinen Suomessa tehty perintätoimeksianto kun hoidettiin jo tuolloin Intrum Justitiassa.

Ylivertaisen asiakaskokemuksen tuottaminen niin toimeksiantajille kuin heidän asiakkailleen

2000-luvulla Intrum profiloitui kokonaisvaltaista palvelua tarjoajavaksi luotonhallinnan asiantuntijaksi. Palvelutarjonta täydentyi myynninohjaukseen soveltuvilla palveluilla, ja Intrum rooli asiakkaidensa luotonhallinnan konsulttina vahvistui entisestään.

Tänä päivänä Intrumin toiminnan ytimessä on terveen talouden rakenteiden edistäminen ja yritysten liiketoiminnan tukeminen auttamalla heidän asiakkaitaan kohti velatonta huomista. Intrum tarjoaa ylivertaista asiakaskokemusta sekä toimeksiantajilleen että heidän asiakkailleen.  

Tarjoamme yrityksille laskutuksen koko laskutuksen elinkaaren kattavia palveluita, mukaanlukien informaatio ja analytiikka-palvelut. Lue lisää Ratkaisut yritykselle -osiosta. 

Asiakaspalvelumme vastaa kuluttajien velkaantumiseen ja maksamiseen liittyviin kysymyksiin useissa eri palvelukanavissa. Ota yhteyttä, olemme täällä sinua varten!