Intrum Arvonlisäveropalvelut toimii Outokumpu Oyj:n ja sen konserniin kuuluvien yhtiöiden asiamiehenä ulkomaisten arvonlisäverojen takaisinhaussa. Yhteistyötä on jatkunut jo vuodesta 1999.

– Outokumpu-konsernissa ollaan tyytyväisiä pitkään yhteistyöhön Intrum Arvonlisäveropalveluiden kanssa. Kun arvonlisäverojen takaisinhaun hoitaa siihen erikoistunut kumppani, Outokummun on mahdollista kohdistaa omat resurssinsa yrityksen ydintoimintoihin.