Nordic debt collection -analyysi 2018 vol. 1

Uudessa Pohjoismaiden luotonhallintamarkkinan analyysissä tarkastelemme Pohjoismaiden talouskehitystä perintätoimeksiantojen ja luotonhallinan näkökulmasta. Analyysi pohjautuu pääasiallisesti Intrumin omaan dataan, jota on analysoitu makroekonomisessa kontekstissa.

Korkojen nousun uskotaan vaikuttavan kuluttajien kykyyn selviytyä laskuistaan. Vaikkakin uskomme perintätoimeksiantojen määrien kasvavan koron nousun myötä, korkotason vaikutukset vaihtelevat Pohjoismaiden välillä
Anette Willumsen, Managing Director, North European Region

Päähavainnot:

Vahva talouskasvu yhdistettynä matalaan korkotasoon on kasvattanut kuluttajien lainankysyntää Pohjoismaissa viime vuosien aikana. Perinnän määrät ovat kehittyneet seuraavasti: 

  • Perintätoimeksiantojen määrät aikavälillä Q2 2017 ja Q2 2018 ovat kasvaneet Suomessa 3 %, Norjassa 35 % ja Ruotsissa 33 %.
  • Tanskassa perintätoimeksiantojen määrät ovat laskeneet 9 %, ja samaan aikaan keskimääräinen velkapääoma on laskenut 50 % yllämainittuna aikana. 
  • Eläkeläisten velkaantuminen on kasvanut Ruotsissa ja Norjassa, samansuuntainen kehitys on nähtävissä Suomessa. 

 

Lataa analyysi tästä

Yrityksen nimi