Yritysten maksuviiveet 2021 Q1

Ravitsemusala ja Lappi kärsivät pandemiasta edelleen eniten

Vuoden 2021 ensimmäisessä kvartaalissa maksuviiveellisten yritysten suhteellinen osuus on laskenut yli 11,3 % vuoden 2020 vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Muutos johtuu siitä, ettei koronapandemian vaikutusta taloudelliseen aktiviteettiin ollut viime vuonna vielä nähtävissä.

Ravitsemustoimiala on ollut jo pitkään yksi eniten kärsineistä toimialoista ja Lappi puolestaan maakunnista. Vähäisemmin vaurioin ovat sen sijaan selvinneet erilaiset huoltotoiminnot, kuten vesi-, viemäri-, sähkö- sekä lämpöhuolto.

”Lapissa ja ravitsemusalalla taloudelliset riskit ovat edelleen suurimmat. Huoltotoimintaan liittyy rakentamisen alihankintaa, johon pandemia puolestaan vaikuttaa viiveellä. Rakentamisen liikevaihto kääntyi loivaan laskun pandemian alkaessa, kun muilla aloilla liikevaihdot laskivat voimakkaasti. Vastaavasti myös elpyminen näkyy rakentamisessa hitaammin,” tiivistää Intrumin myyntijohtaja Juha Iskala toimialan tuloksia.

Intrum julkaisee neljännesvuosittain yritysten maksuviiveiden kehitystä kuvaavan raportin pohjautuen yhtiön omaan dataan yli 300 000:sta suomalaisesta yrityksestä. Seuraava maksuviiveraportti ilmestyy heinäkuussa.

Lisätietoja:
Juha Iskala, myyntijohtaja, Intrum Oy
puh: +358 50 370 6333, sähköposti: juha.iskala@intrum.com

viestinta@intrum.com