Yritysten maksutaparaportti 2017

Intrum maksutaparaportissa vertaillaan maakohtaisia ja kansainvälisiä trendejä maksukäyttäytymisessä ja maksutavoissa eri toimialoilla.

Keskeisimmät tulokset vuonna 2017 Suomessa näyttävät tutkimuksen mukaan liittyvän tahalliseen viivyttelyyn maksamisessa. Kun eurooppalaiset yritykset kertovat asiakkaidensa venyttävän maksuaikoja ensisijaisesti taloudellisten vaikeuksien takia, Suomessa pääsyynä pidetään tahallista viivyttelyä. Tahalliseen viivyttelyyn uskoo useampi kuin kaksi kolmesta yrityspäättäjästä Suomessa. Vielä vuosi sitten taloudellisia vaikeuksia pidettiin maksuviiveiden suurimpana syynä myös Suomessa. 

Maksuaikoja venytetään myöhässä maksamisen lisäksi myös toisella tapaa: vaatimalla jo alun perinkin pidempää maksuehtoa. Tämä etenkin pk-yritysten liiketoimintaa hankaloittava ilmiö on tunnistettu jo pitkään, mutta valitettavasti tilanne on ajan myötä vain pahentunut. Nyt jo 76 prosenttia suomalaisista yrityksistä kertoo, että heitä on painostettu hyväksymään pidempiä maksuehtoja kuin mitä he olisivat valmiita myöntämään, ja pakon edessä suurin osa (75 %) joutuu ne myös hyväksymään.

Lataa raportti tästä

Yrityksen nimi