Kuluttajien maksutaparaportti 2017

Intrum on kerännyt tutkimustietoa 24 400 kuluttajalta 24 Euroopan maasta muodostaakseen kuvan Euroopan kuluttajien jokapäiväisestä elämästä; heidän kuukausittaisesta kulutuskäyttäytymisestään ja kyvystään hoitaa henkilökohtaista talouttaan.

Kuluttajien maksutapoja tutkivan raportin keskeisin tulos vuonna 2017 oli, että lähes joka kolmas (31 prosenttia) suomalaisvanhempi on kokenut sosiaalista painetta ostaa lapsilleen jotain, johon hänellä ei oikeastaan olisi varaa. Tämä on hyvin lähellä eurooppalaista keskiarvoa (33 prosenttia).

Kun huomioon otetaan kaikki suomalaiset, ainoastaan 21 prosenttia heistä kokee, että sosiaalinen media luo paineita kuluttaa yli varojensa. Tämä on huomattavasti vähemmän kuin Euroopassa keskimäärin, jossa jopa 39 prosenttia kokee sosiaalisen median luovan kulutuspaineita.

Muuhun Eurooppaan verrattuna suomalaiset säästävät hieman vähemmän. 48 prosenttia suomalaisvastaajista
kertoo säästävänsä kuukausittain, kun taas vastaava luku Euroopasta on 57 prosenttia.

Yhteystietolomake

Yrityksen nimi