Perinnän kulut

Perintäkulujen aiheellisuus riippuu siitä, milloin lasku on maksettu ja milloin vastaavasti perintä on aloitettu ja perintäkuluja ehtinyt syntyä.

Kysymyksiä ja vastauksia

Lue perinnän kuluista:

Mitä kuluja perinnästä aiheutuu?

Henkilöasiakkaat

Maksumuistutuksen kulut ovat lakisääteisesti kuluttajille maksimissaan 5 euroa/muistutus, kun eräpäivästä tai ensimmäisen maksumuistutuksen lähettämisestä on kulunut vähintään 14 päivää
Ensimmäisestä maksuvaatimuksesta voi muodostua saatavien perinnästä annetun lain mukaan perintäkuluja seuraavasti:

 • 10 eur, jos maksamattoman laskun summa on alle 10 euroa
 • 14 eur, jos maksamattoman laskun summa on 10 euroa, mutta enintään 100 euroa
 • 24 eur, jos maksamattoman laskun summa on yli 100 euroa, mutta enintään 1 000 euroa
 • 50 eur, jos maksamattoman laskun summa on yli 1 000 euroa
 • 14 eur, jos saatava on suoraan ulosottokelpoinen

Toisesta maksuvaatimuksesta veloitetaan kuluja puolet ensimmäisen maksuvaatimuksen kulujen määrästä.

Kokonaiskulukatto

Yhden velan kokonaiskulukatto vapaaehtoisessa perinnässä:

 • Enintään 60 eur, jos saatavan pääoma on enintään 100 euroa
 • Enintään 120 eur, jos saatavan pääoma on yli 100 euroa, mutta enintään 1 000 euroa
 • Enintään 210 eur, jos saatavan pääoma on yli 1 000 euroa
 • Jos perinnän suorittaminen on ollut poikkeuksellisen vaikeaa eivätkä toimet ole olleet suhteettomia saatavan pääoma huomioiden, velkoja voi kuitenkin vaatia kuluja yli enimmäismäärän.
 • Enintään 51 eur, jos saatava on suoraan ulosottokelpoinen


Yritysasiakkaat

Maksumuistutuksen kulut ovat lakisääteisesti yrityksille maksimissaan 12 euroa/muistutus
Ensimmäisestä maksuvaatimuksesta voi muodostua saatavien perinnästä annetun lain mukaan perintäkuluja seuraavasti:

 • 50 eur, jos saatavan pääoma on enintään 500 euroa
 • 70 eur, jos saatavan pääoma on yli 500 euroa, mutta enintään 2 500 euroa
 • 90 eur, jos saatavan pääoma on yli 2 500 euroa, mutta enintään 10 000 euroa
 • 110 eur, jos saatavan pääoma on yli 10 000 euroa
 • 50 eur, jos saatava on suoraan ulosottokelpoinen

Toisesta maksuvaatimuksesta veloitetaan kuluja puolet ensimmäisen maksuvaatimuksen kulujen määrästä.

Kokonaiskulukatto

Yhden velan kokonaiskulukatto vapaaehtoisessa perinnässä:

 • Enintään 250 eur, jos saatavan pääoma enintään 500 euroa
 • Enintään 470 eur, jos saatavan pääoma on yli 500 euroa, mutta enintään 2 500 euroa
 • Enintään 550 eur, jos saatavan pääoma on yli 2 500 euroa, mutta enintään 10 000 euroa
 • Enintään 620 eur, jos saatavan pääoma on yli 10 000 euroa
 • Enintään joko 214 eur / 314 eur, kun kyse suoraan ulosottokelpoisesta yrityssaatavasta. Kokonaiskulukatto riippuu siitä, onko käytetty konkurssiuhkaista maksuvaatimusta.
Milloin perintäkulut ovat aiheellisia?

Perintäkulujen aiheellisuus riippuu siitä, onko laskun osalta ennätetty tekemään perintätoimenpiteitä ennen maksun saapumista perintätoimenpiteitä suorittaneen tahon tietoon. Jos lasku on maksettu myöhässä, mutta perintätoimenpiteitä on ennätetty tekemään ennen kuin tieto maksusta on saapunut perintätoimenpiteitä suorittaneelle taholle, ovat perintäkulut tällöin aiheelliset.

Noudatamme tässä Kilpailu- ja kuluttajaviraston antamaa hyvän perintätavan ohjeistusta:
Lähtökohtainen oletus on, että maksutieto tulee perintätoimenpiteitä suorittaneen tahon tietoon viimeistään maksua seuraavan arkipäivän kuluessa ja velallisella ei ole maksuvelvollisuutta tämän jälkeen syntyneistä kuluista.

Mikä on viivästyskorko?

Viivästyskorkoa on maksettava, mikäli lasku maksetaan sen eräpäivän jälkeen. Jos eräpäivää ei ole velallista sitovasti ennalta sovittu, viivästyskorko alkaa kertyä 30 päivää laskun lähettämisestä tai maksun vaatimispäivästä.

Korkolain mukaisesti viivästyskoron määrä kuluttajille on 7 prosenttiyksikköä korkeampi kuin Euroopan keskuspankin määrittämä viitekorko. Tällä hetkellä viivästyskorko on 9,5 %.

Korkolain mukaisesti, jollei toisin ole osapuolten välillä sovittu, on viivästyskoron määrä yrityksille 8 prosenttiyksikköä korkeampi kuin Euroopan keskuspankin määrittämä viitekorko. Tällä hetkellä viivästyskorko on 10,5 %.